top of page

Kjøps- og leveringsbetingelser

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Disse Standard leveringsvilkår gjelder for ethvert kjøp av produkter og tjenester gjort av Kunden fra Rotostøp AS, org. nr. NO 874 390 372 MVA, med eventuelle tillegg eller endringer som er skriftlig avtalt. For privatkjøp gjelder samme betingelser som for bedriftskunder, men uten begrensninger ift. de rettigheter som er gitt i forbrukerkjøpsloven. For mer informasjon for privatkunder se: - Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) - Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)

 

2. PRISER

Levering av produkter og tjenester gjennomføres i henhold til gjeldende priser i nettbutikken eller etter skriftlig avtale. Alle priser i nettbutikken er spesifisert inkl. mva eller eks. mva

 

3. BETALING / KREDITT

Faktura betalingsforfall er netto 14 dager fra fakturadato for bedrifter og forhåndsbetaling for private. Betaling etter forfall beregnes med forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

 

4. SALGSPANT

Rotostøp AS beholder eiendomsretten på alle leverte varer til de er betalt i sin helhet ihht. lov om salgspant. Dette betyr at du ikke kan videreselge, overdra eller på noen måte endre varen før den er betalt.

 

5. FRAKT / LEVERANSE

Du kan spesifisere ønsket transport ved bestilling og egne fraktbetingelser avhengig av valgt transportmåte vil i så tilfelle gjøres gjeldende.

 

6. REKLAMASJON

Reklamasjon skal skje skriftlig uten ugrunnet opphold etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget den aktuelle feil eller mangel, og senest 14 dager etter at varen er levert. For sent fremsatt reklamasjon medfører at alle krav som følge av feil eller mangler ikke kan gjøres gjeldende mot Rotostøp AS.

 

7. RETUR / ANGRERETT

Når det gjelder angrerett / retur så følger vi naturligvis kjøpsloven. Varer som er forsøkt montert, feilmontert eller er skadet tas normalt ikke i retur.

 

8. PRODUKTINFORMASJON

Vi gjør vårt ytterste for å gi korrekt informasjon i nettbutikken. Bildene av produktene i løsningen er kun ment å gi et inntrykk av varen og det kan være avvik på varen i forhold til bildet. Hvis du er usikker på det du bestiller, send oss en e-post eller ring oss for å kontrollere at det er riktig.

 

9. SKADE PÅ VAREN

Oppdager du skade på varen etter transport, må du umiddelbart melde dette til transportøren som har fraktet varen(Posten, budbil etc.). Hvis du oppdager skaden først etter at du har pakket den opp, må du straks ta med deg pakken og varen å melde skaden til transportør.

 

10. TVISTER

Dersom det oppstår tvist mellom partene skal tvisten først forsøkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem etter 2 mnd, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om voldgift av 14. mai 2004 nr 25.

bottom of page